top of page
DSI Dienst Speciale Interventies

DIENST SPECIALE INTERVENTIES

 

De DSI is een overkoepelende dienst die de leiding heeft bij inzetten van speciale eenheden van politie en defensie. Zij zijn het die bij een terroristische aanslag of gewelddadige verstoringen van de openbare orde, waarvoor de reguliere politie onvoldoende is uitgerust, snel en doeltreffend optreden.

Met dit team ging ik mee bij een inzet en mocht ze van dichtbij fotograferen. Mee in het ‘treintje’ en bovenop de actie, soms even opzij duiken voor een flashbang, maar het leverde de beelden op die ik wilde.

Deze teams zijn 24/7 paraat en waken over onze veiligheid in deze steeds gevaarlijker tijden waarin de dreiging van terrorisme en buitensporig geweld met (vuur-)wapens steeds meer opduikt. In samenwerking met de reguliere politiediensten, en hulpverleners opereren zij in de frontlinie. Onherkenbaar, onmisbaar maar ‘Altijd Voorbereid’, professionals in veiligheid, voor ònze veiligheid!

bottom of page